Khoa học, thực tiễn, lý thú

Sự kiện sắp xảy ra

Thông qua những phương pháp khoa học, thực tiễn và lý thú, chúng tôi cung cấp cho cha mẹ những công cụ dựa trên khoa học thần kinh, thông minh xúc cảm và lập trình ngôn ngữ tư duy, giúp mỗi đứa trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình!

Chia sẻ là quan tâm

Hãy chia sẻ với bạn bè!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account